Waarom slimme mensen zich onlogisch gedragen (en wat hier wél aan te doen is!)

Wat kan ik doen om blijvend gedrag af te stemmen op situaties en doelen?

Onlogisch gedrag, gedrag dat geen doel dient, leidt tot stress-gerelateerde klachten, hoge organisatiekosten en regelmatig tot menselijk lijden. Waarom doen we het dan? Waarom gedragen mensen, ook slimme mensen, zich voortdurend onlogisch? Waarom vertonen we gedrag dat leidt tot falen, terwijl we wel snappen dat gedrag dat leidt tot succes voordelen kent? Zowel in zakelijke als persoonlijke omgevingen.

Ieder mens heeft behoefte aan succes. Een tekort aan succes-ervaringen is frustrerend. Het is het startpunt voor veel problemen waaronder zakelijk en persoonlijk onderpresteren en disfunctioneren, chronische overbelasting, stress, uitputting en een burn-out. Anders gezegd: meer succes-ervaringen leiden tot toename van persoonlijke en zakelijke effectiviteit en groei. Het leidt tot een blijvend gezond
stressniveau.

De masterclass

Tijdens de masterclass ‘Waarom Slimme Mensen zich Onlogisch Gedragen’ worden de hieronder omschreven onderwerpen behandeld:

• Het verschil tussen gedrag dat wordt aangestuurd door emoties (buikgedrag) en het gedrag dat wordt aangestuurd door logica
(hoofdgedrag).
• Waarom met logica reageren op buikgedrag leidt tot weerstand en waarom dit toch heel vaak gebeurt.
• Het kunnen beantwoorden van de vraag: ‘heb ik te maken met hoofdof met buikgedrag’?
• De noodzaak van zowel cognitieveals emotionele bewustwording.
• Begeleiden en managen van bewustwordingsprocessen.
• Succes creëren door effectieve omgang met hoofd- en buikgedrag.

De hoob-methode® staat centraal tijdens de masterclass. Deze no nonsens methode heeft mede door zijn daadkracht bewezen waardevol te zijn bij Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering. Met name in geval van diepgewortelde- en moeilijk te doorbreken gedragspatronen en organisatieculturen.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• Emotie is sterker dan ratio
• Het is geen ‘Snap-Probleem’
• Veranderen is ook jezelf blijven
• Eerst afleren, dan pas aanleren
• Gedrag is niet goed of fout
• Dat je anders met iets omgaat wilt nog niet zeggen dat je bent veranderd