Jeroen Peterse: Gedragscoach met eigen methode

Jeroen is een ervaren gedragscoach/begeleider van (cultuur)veranderingen met een geheel eigen visie en aanpak. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisaties wanneer ombuiging van cultuur- en gedrag leidt tot significante toename van efficiency, productiviteit en gezonde stressniveaus en afname van operationele kosten. Als eindverantwoordelijke van een middelgrote beursgenoteerde IT-organisatie had hij een grote focus op de koppeling tussen enerzijds organisatiecultuur en anderzijds blijvende motivatie en prestaties van medewerkers. In zijn presentatie/workshop ‘Waarom Ook Slimme Mensen zich Onlogisch Kunnen Gedragen!’ behandelt hij de vragen en handvatten voor blijvend succesvol gedrag in organisaties.

Jeroen is intellectueel eigenaar van de hoob-methode®. Deze nieuwe en effectieve methode is speciaal ontwikkeld voor begeleiding van blijvende verandering van organisatiecultuur- en individuele gedragingen in geval van vastzittende en moeilijker te doorbreken gedragspatronen. Zijn methode maakt onderscheid in twee soorten gedrag. Enerzijds gedrag dat te veranderen is door toename van kennis (hoofdgedrag). Anderzijds gedrag dat niet verandert door toename van kennis, omdat er sprake is van gedragspatronen (buikgedrag). Het is van groot belang om vooraf te bepalen of er sprake is van hoofd- of van buikgedrag. Veel verandertrajecten lopen stuk door keuze van een verkeerde aanpak. Vaak wordt geprobeerd om vastzittende gedragspatronen in een organisatiecultuur of van individuen te veranderen met methodieken die zijn ontwikkeld voor gedrag dat is te veranderen met kennis. Jeroen roept dan vaak “Het is geen Snap-Probleem!”. Kies voor de hoob-methode®.

Het boek: Afleren is ook leren

In ‘Afleren is ook Leren’ beschrijft Jeroen Peterse de werking van de hoob-methode® en is een aanrader voor iedereen die inzicht wil krijgen in wat zinloos en zinvol is in pogingen om blijvend cultuur- en/of gedrag te veranderen. Zijn masterclasses ‘Waarom Ook Slimme Mensen zich Onlogisch Kunnen Gedragen!’ en ‘Constructieve Omgang met Vastzittende Gedragspatronen’ zijn een introductie in de werking van de hoob-methode® en is een effectieve start voor verandertrajecten.

Structureel onlogisch gedrag leidt tot menselijk lijden, stress gerelateerde klachten en organisatiekosten die de pan uit rijzen. Waarom doen we het dan? Waarom gedragen mensen, ook slimme, zich voortdurend onlogisch? Waarom vertonen we, zakelijk en privé, blijvend onlogisch gedrag dat leidt tot falen. Ook wanneer we reeds bewust zijn geworden en snappen welk gedrag wel leidt tot succesvol persoonlijk en zakelijk functioneren.