Sneller re-integreren met minder energie

Mensen die ziek zijn geweest, hebben tijd nodig om weer te wennen aan het arbeidsritme en de inspanningen die dat vraagt. Zeker als mensen re-integreren vanuit overbelasting of burn-out, dan kan een onvoldoende afgestemde re-integratie snel leiden tot terugval en weer tot meer verzuim. Onze re-integratie coaching helpt u om de activiteiten en werkzaamheden tijdens de opbouw- of arbeidstherapeutische fase van het re-integratietraject goed af te stemmen op de mogelijkheden van de re-integrant.

Re-integratie versnellen met de hoob-methode®
Gedragspatronen zijn (mede) oorzaak van de route naar overbelasting of burn-out. Het is dan ook opvallend dat er maar weinig aandacht is voor de rol van gedragspatronen tijdens een re-integratie. De hoob-methode® maakt gedragspatronen zichtbaar en hiermee ook welk gedrag een re-integrant makkelijk uitoefent (buikgedrag) en wanneer dit succesvol kan worden ingezet (kracht). Het uitvoeren van dit deel van het takenpakket kost een re-integrant weinig energie en de succeservaringen zorgen voor een versnelde reintegratie.

Ont-wikkel Human Capital

Meld je nu aan voor coaching