‘Het is geen Snap-Probleem!’

In toenemende mate wordt gedrag en organisatiecultuur bepaald door z.g. vastzittende gedragspatronen. Dit staat in schril contrast met het steeds hogere tempo waarin medewerkers zich dienen aan te passen. De bekende modellen voor cognitieve bewustwording, er zijn er velen en op zich ook allemaal goed, zijn hierdoor niet meer toereikend om te komen tot Blijvende Cultuur- en gedragsverandering.

Er zijn vele definities van organisatiecultuur. Ont-wikkel hanteert graag de volgende: een organisatiecultuur is het totaal aan gedragingen van medewerkers in een organisatie of unit. Deze medewerkers gedragen zich kennelijk ongeveer gelijk, anders zou het geen organisatiecultuur genoemd worden. Een randvoorwaarde om Blijvende Cultuurverandering te kunnen realiseren is dat de cultuurdragers van een organisatie (vaak leidinggevenden) de cultuurverandering leren managen. Lukt dit niet dan zal de beoogde verandering in teams niet plaatsvinden. Omdat vastzittende gedragspatronen regelmatig cultuurveranderingen blokkeren is de hoob-methode® integraal onderdeel van trajecten om blijvend een organisatiecultuur te kunnen veranderen.

Effectieve en kostenbesparende Begeleiding van Blijvende Cultuurverandering kent de volgende processtappen:

  • Nul-meting: wat is het echte probleem? (bv. m.b.v. presentatie ‘Constructieve omgang met vastzittende gedragspatronen!’ en/of ‘Het managen van blijvende verandering’)
  • Vaststellen van gedrag dat al wordt beheerst en gedrag dat nog moet worden aangeleerd
  • Begeleiding / advisering van cultuurdragers
  • Gedragscoaching van Cultuurdragers (indien nodig)
  • Controle op voortgang, evaluatie en nazorg.

Ont-wikkel Human Capital

Voor vragen over of aanmelding voor Cultuurverandering