Onze masterclasses

Ont-wikkel Human Capital

Masterclasses

Masterclass

Slim maar toch onlogisch

Wat is de reden dat mensen zich onlogisch gedragen ook wanneer ze slim zijn?

De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:
- Waarom mislukken verander-, cultuur- en coachtrajecten regelmatig al voordat ze begonnen zijn?
- Wat is een effectieve aanpak?

Onlogisch gedrag

Onlogisch gedrag, gedrag dat geen doel dient, leidt tot stress-gerelateerde klachten, hoge organisatiekosten en regelmatig tot menselijk falen en lijden. Waarom doen we het dan? Waarom gedragen mensen, ook slimme mensen, zich voortdurend onlogisch? Waarom vertonen we gedrag dat leidt tot falen, terwijl we wel snappen welk gedrag leidt tot succes en wat de voordelen hiervan zijn?

De masterclass kan gegeven worden in zowel prive als een zakelijke omgeving.

Masterclass

Laat stress voor u werken

Actueel probleem

Een toenemend aantal mensen heeft last van chronische overbelasting. Dit uit zich niet alleen in toename van psychisch verzuim. Vaak al lang voordat er wordt verzuimd is er sprake van onder meer onderpresteren, disfunctioneren, gebrek aan creativiteit, toename van (sluimerende) conflicten en afname van kwaliteit van samenwerking.

Over de masterclass

Deze masterclass behandelt hoe u invulling geeft aan adequaat stressmanagement, het herkennen van negatieve stress, chronische overbelasting, de route naar burn-out en wat u kunt doen om negatieve stress te transformeren naar positieve stress en uitdaging. Ook wordt behandelt welk gedrag leidt tot negatieve stress en welk gedrag leidt tot uitdaging en ontspanning. Met het toepassen van de in deze masterclass verkregen handvatten krijgt u grip op afname van chronische stress en grip op significante verbetering van zakelijk en persoonlijk functioneren zonder dat dit leidt tot uitputting.

Masterclass

Overleef de circulaire economie

Blijvende verandering is essentieel voor succes

De transitie naar een Circulaire Economie wordt steeds noodzakelijker en actueler. Brussel ontwikkelt in hoog tempo een veelvoud aan nieuwe wetten die oude lineaire economische businessmodellen onmogelijk maken. Laat u niet verblinden door de huidige grote focus op technologische ontwikkeling. Ook deze ontwikkelingen zijn absoluut noodzakelijk. Wat onderbelicht blijft is dat bestaande businessmodellen en concepten zijn ‘gebouwd’ op oud lineair denken en organisatieculturen die dit ondersteunen.

Wat gaat er veranderen?

Om een kort antwoord te geven: heel veel. En het heeft ingrijpende gevolgen voor uw business. In een circulaire economie eindigen producten niet meer op een vuilnisbelt en al helemaal niet zonder eigenaar. Zo worden manufacturers en productleveranciers producteigenaar (materiaalpaspoort) en worden dienstverleners van de dienst die hun producten leveren. Nieuwe strategische en verbindende samenwerking met circulaire partners wordt een absolute voorwaarde voor succes. In een cirkel heeft iedereen elkaar nodig om succesvol te kunnen zijn en blijven. Een zwakke schakel in de cirkel leidt tot een zwakke cirkel. Het is dus in ieders belang om met elkaar samen te werken, elkaar te ondersteunen en cirkelpartners hun succes te gunnen. Dit staat haaks op het huidige concurrentie- en competitiedenken.

Als gezegd: bestaande businessmodellen en concepten zijn ‘gebouwd’ op oud lineair denken en organisatieculturen die dit ondersteunen. Blijft dit in takt dan is de kans groot dat u de transitie naar de circulaire economie niet gaat overleven. Ont-wikkel is gespecialiseerd in het ombuigen van harde culturele- en gedragspatronen naar wat succesvol zal zijn de circulaire economie. Hoe we dat doen? Wij informeren u er graag over.

Deze masterclass kan ook worden gesplitst in een deel dat gaat over Circulaire Economie en een deel dat blijvende Cultuur- en Gedragsverandering behandelt.