Wat is stress?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen stress. Dit leert ons een aantal zaken:

  • Zonder stress gebeurt er niets.
  • Er bestaat negatieve en positieve stress (uitdaging).
  • Beleving van stress is het gevolg van ons denken en interpreteren.
  • We presteren meer zonder uit te putten met een hogere prestatiecurve.
  • Prestatiecurves verbeteren direct door een gezond gevoel van steun en invloed.
  • Beleving van stress is het gevolg van onze opvattingen en overtuigingen (buikdenken).
  • Prestatiecurves verbeteren door het doorbreken van harde gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag.
  • Te veel of langdurige stress leidt tot onderpresteren, disfunctioneren, uitval en ziekte, depressies, inflexibiliteit, conflicten, (bijna) ongelukken en meer.
  • Beleving van stress is persoonsafhankelijk, het managen ervan dus ook.

Stressmanagement

Adequaat stressmanagement is een krachtig instrument om negatieve stress te transformeren naar uitdaging. Een juiste omgang met stress zorgt voor een gezonde bedrijfscultuur en optimalisatie van motivatie en prestaties van medewerkers. Een belangrijk element hierbij is de mate van steun die een organisatie kan bieden. Toename van steun leidt tot afname van negatieve stress en tot toename van motivatie en prestaties zonder dat dit leidt tot uitputting. Succesvolle leidinggevenden zijn zowel in staat om hun eigen EN op constructieve wijze de prestatiecurves van hun medewerkers te managen. Wij noemen dat 360 graden stress management.

Masterclass: Laat stress voor u werken!

Ter introductie verzorgtĀ Ont-wikkel de masterclassĀ ā€˜Laat stress voor u werkenā€™. Deze presentatie geeft inzicht in de werking van het fenomeen stress, hoe er op een constructieve wijze mee omgegaan kan worden en welke voordelen adequaat stressmanagement biedt.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich aanmelden? Vult u dan hetĀ contactformulierĀ in. Wij danken u hiervoor en nemen op korte termijn contact met u op.